Om Klartekst

Fra tekst til tegning: Da vi stiftet Klartekst i 1991, var hensikten at vi skulle leve av å skrive teknisk dokumentasjon. Det gjorde vi også, i flere år. Men så oppdaget vi at prinsippene for god dokumentasjon (gå rett på sak, skriv enkelt og konkret) også gjaldt for andre typer tekster. Vi utviklet kurset "Skriv bedre på jobben" som ble svært populært, spesielt innen offentlige etater. Gjennom årene holdt vi kurs for en rekke departementer, direktorater og kommuner. Har du hørt om statens Klarspråk-prosjekt? Det var vi som dro det i gang! I 2014 bestemte vi oss for å dele opp virksomheten. Kursdelen ble videreført av firmaet Skrivklart, mens Klartekst utforsket nye områder og endte opp slik det er i dag: et tegneverksted.